Swedelift Partille Hiss AB

Havrevägen 4, 245 43 Staffanstorp, Sweden

Vi är ett företag inom hissbranschen. Våra anställda har en lång och gedigen yrkeserfarenhet och arbetar företrädesvis med kommunala bostadsanpassningar till hemmet samt framkomlighet inom offentlig miljö. Företagets affärsidé är att alla personer med funktionshinder skall kunna fungera väl i vårt samhälle.

Vi representerar välkända varumärken med kvalitet, och levererar ett brett sortiment av olika sorters hissar till hela Sverige genom återförsäljare eller direktförsäljning. Vårt företag saluför också plattformshissar enligt maskindirektivet till byggsektorn.

Swedelift Partille Hiss AB